facebook pixel Ecohouse - ეკოჰაუსი - მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: თბილისი

                          შენობის მოცულობა: 220 კვ/მ

                          დამზადების ვადა: 30 დღე

                          შენობის სიმაღლე: 6 მეტრი

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: თბილისი

                          შენობის მოცულობა: 220 კვ/მ

                          დამზადების ვადა: 30 დღე

                          შენობის სიმაღლე: 6 მეტრი

 •                         ავტო ტექ. ინსპექტირების ცენტრი

                          აღწერა: ავტო ინსპექტირების ცენტრი

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 330 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 5 მეტრი

 •                         ავტო ტექ. ინსპექტირების ცენტრი

                          აღწერა: ავტო ინსპექტირების ცენტრი

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 330 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 5 მეტრი

 •                         სასაწყობე შენობა ლილოში

                          აღწერა: სასაწყობე შენობა

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 1820 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 9 მეტრი

 •                         სასაწყობე შენობა ლილოში

                          აღწერა: სასაწყობე შენობა

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 1820 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 9 მეტრი

 •                         სასაწყობე შენობა თბილისში

                          აღწერა: სასაწყობე შენობა

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 830 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.75 მეტრი

 •                         სასაწყობე შენობა თბილისში

                          აღწერა: სასაწყობე შენობა

                          მდებარეობა: თბილისი

                          ფართობი: 830 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.75 მეტრი