facebook pixel Ecohouse - ეკოჰაუსი - მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: კახეთი

                          შენობის მოცულობა: 1120 კვ/მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.5 მეტრი

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: კახეთი

                          შენობის მოცულობა: 1120 კვ/მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.5 მეტრი

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: კახეთი

                          შენობის მოცულობა: 1120 კვ/მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.5 მეტრი

 •                               სასაწყობე შენობა

                           დანიშნულება: სასაწყობე შენობა.

                          მდებარეობა: კახეთი

                          შენობის მოცულობა: 1120 კვ/მ

                          შენობის სიმაღლე: 6.5 მეტრი