ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

მიმდინარე სამშენებლო პროექტები

 •                         რძის საწარმო სვანეთში

                          აღწერა: რძის ქარხანა

                          სვანეთი: მესტია

                          ფართობი: 200 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 6 მეტრი

                          პროექტის ხანგრძლივობა: 90 დღე

 •                         რძის საწარმო სვანეთში

                          აღწერა: რძის ქარხანა

                          სვანეთი: მესტია

                          ფართობი: 200 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 6 მეტრი

                          პროექტის ხანგრძლივობა: 90 დღე

 •                         რძის საწარმო სვანეთში

                          აღწერა: რძის ქარხანა

                          სვანეთი: მესტია

                          ფართობი: 200 კვ.მ

                          შენობის სიმაღლე: 6 მეტრი

                          პროექტის ხანგრძლივობა: 90 დღე