საცხოვრებელი მოდული – ფიტარეთი

აღწერა: საცხოვრებელი მოდული

მდებარეობა: ბოლნისი

ფართობი: 176 კვ.მ

პროექტის მენეჯერი: ზურა გოგუაძე