ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა (გორი)

აღწერა: ხილის გადამამუშავებელი საწარმო

მდებარეობა: გორი, წითელუბანი

ფართობი: 480 კვ. მ

შენობის სიმაღლე: 5.20 მეტრი