სამრწეველო იატაკების მოწყობა

სამრეწველო იატაკების მოწყობა

სამრეწველო-იატაკი

ეკოჰაუსი გთავაზობთ სამრეწველო იატაკის მოწყობას, ასევე იატაკის მოწყობამდე, ყველა სახის მოსამზადებელ სამუშაოს, არსებული სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინებით, კერძოდ:

➤ მოსამზადებელი სამუშაოები:
• ნიადაგის გეოდეზიური გამოკვლევა და დაგეგმარება.
• ტერიტორიის ექსკავაცია და კომპაქტირება.
• თბოიზოლაციის მოწყობა.
• ჰიდროიზოლაციის მოწყობა.

➤ იატაკის მოწყობის ტიპები დანიშნულების მიხედვით:
• სამრეწველო ბეტონის იატაკები.
• პოლიმერული ბეტონის იატაკები.
• ეპოქსიდური ბეტონის იატაკები.

➤ აღნიშნული იატაკის ტიპები გამოიყენება შემდეგი დანიშნულების ადგილებში:
• სხვადასხვა ტიპის საწარმოები.
• სამაცივრე მეურნეობები.
• კვების ობიექტები.
• სავაჭრო და კომერციული დანიშნულების შენობები.
• სამედიცინო დაწესებულებები.
• პარკინგები.