კომერციული დანიშნულების შენობა – თეთრიწყარო

აღწერა: კომერციული დანიშნულების შენობა

მდებარეობა: თეთრიწყარო

ფართობი: 310 კვ.მ

პროექტის მენეჯერი: ზურა გოგუაძე