სასაწყობე კონტეინერი

კონტეინერი – S-0001 საერთო ფართი: 9.60 კვ/მ ზომა: 4.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0002 საერთო ფართი: 14.4 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0003 საერთო ფართი: 14.40 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0004 საერთო ფართი: 12.00 კვ/მ ზომა: 5.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0005 საერთო ფართი: 12.00 კვ/მ ზომა: 5.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0006 საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ ზომა: 8.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0007 საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ ზომა: 8.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0008 საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ ზომა: 9.0 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0009 საერთო ფართი: 24.00 კვ/მ ზომა: 10.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0010 საერთო ფართი: 26.40 კვ/მ ზომა: 11.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0011 საერთო ფართი: 28.80 კვ/მ ზომა: 12.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0012 საერთო ფართი: 16.80 კვ/მ ზომა: 7.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად
კონტეინერი – S-0013 საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ ზომა: 9.00 x 2.40 x 2.40 მ დეტალურად