სანიტარული კონტეინერი (WC)

კონტეინერი – WC-1001 საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ ზომა: 2.30x2.30x2.25 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1002 საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ ზომა: 2.30x2.30x2.25 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1003 საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ ზომა: 3.94x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1004 საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ ზომა: 3.94x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1005 საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ ზომა: 4.94x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1006 საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ ზომა: 4.94x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1007 საერთო ფართი: 13.73 კვ/მ ზომა: 5.97x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1008 საერთო ფართი: 13.73 კვ/მ ზომა: 5.97x2.30x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1009 საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1010 საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1011 საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1012 საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ დეტალურად
კონტეინერი – WC-1013 საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ ზომა: 3.94x2.30x2.50 დეტალურად