საცხოვრებელი კონტეინერი

კონტეინერი – L-0001 საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 დეტალურად
კონტეინერი – L-0002 საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0003 საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0004 საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0005 საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ ზომა: 12.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0006 საერთო ფართი: 20.00 კვ/მ ზომა: 8.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0007 საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ ზომა: 9.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0008 საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ ზომა: 9.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად
კონტეინერი – L-0009 საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ ზომა: 12.00 x 2.50 x 2.63 მ დეტალურად